Een sessie met de lichtinstrumenten

Als je in goede gezondheid bent, is je energetisch veld harmonisch. Door allerlei redenen, kan deze harmonie verminderen zowel lichamelijk als emotioneel of psychisch of geestelijk. De energie van deze instrumenten herstelt dit evenwicht. Ze herstelt jouw contact met de perfectie. Zo kan je terugkeren naar je vervulling. De instrumenten kunnen eveneens preventief gebruikt worden.

Jouw individuele sessie met de lichtinstrumenten

De lichtwereld is een wereld van licht en harmonie, en is in samenklank met de Intelligentie die alles in de kosmos creëert, ondersteunt en verandert. Op het fijnste niveau van de schepping heerst een staat van perfecte harmonie en volheid.

De instrumenten brengen het functioneren van het lichaam terug naar dat niveau.

 

De Instrumenten energetiseren, harmoniseren, genezen, maken vloeibaar wat vastzit, openen het fysieke gebied voor de bron zelf.    De emotionele niveaus worden geharmoniseerd, verzacht, ontknoopt. Diepe oude herinneringen die in het energetisch veld zaten worden aldus losgemaakt en vloeien af.

Andere vibratorische niveaus worden verlevendigd, andere coderingen worden verlevendigd.

De hoeders van de Vlam

Wat zijn de lichtinstrumenten?

De instrumenten zijn vanaf 1999 beschikbaar gesteld voor de hele mensheid. We gebruiken de lichtinstrumenten van Anandamath en de instrumenten van Bio Genesis.

Het glas of hout waaruit de produkten bestaan is geïnitieerd en van trilling verhoogd. Zij versnellen elk zuiveringsproces en creëren harmonie en een verhoogd energieveld. Op deze manier kom je makkelijker tot jezelf en kan je evolutieproces op een prettige manier versneld worden. De instrumenten bevorderen: verfijnde waarneming, verhoogd bewustzijn, meer liefde en harmonie, regeneratie, transformatie, meer energie en meer levensvreugde. Hierdoor kunnen blokkades en onzuiverheden zich oplossen in en buiten jou. Dit uit zich in meer vitaliteit en helderheid op alle niveaus. Het versterkt je immuunsysteem en zenuwstelsel.

Een individuele sessie met de instrumenten duurt ongeveer een uur. Je kan je eigen intentie voor de sessie formuleren aan het begin. De instrumenten worden aangepast aan de intentie.

“De instrumenten van Ascensie zijn uitdrukkingen van genade.
De mooiste uitdrukking van genade is vriendschap.
Deze instrumenten zijn een cadeau van vriendschap, zij bieden kracht.
Het Licht is de uitdrukking en de openbaring van de kracht van stilte.”

De hoeders van de vlam.

Getuigenissen

« Als 10 jaar geleden, had mijn oogarts glaucoom geconstateerd aan biede ogen, een pathologie waarvoor ik dagelijks enkele druppels in de ogen moet druppelen, omdat ik anders riskeer het zicht te beperken of te verliezen”.

Begin 2015 begon ik dagelijks mezelf te behandelen met de Lichtinstrumenten en in het bijzonder met de Vertaler die ik, volgens de instructies van de Bewakers van de Vlam, plaatste met de vlakke zijde naar de ogen gericht, terwijl ik kleine cirkelvormige bewegingen maakte, met de lichte intentie om het glaucoom te genezen.

Negen maanden later, consulteer ik opnieuw mijn oogarts die met verwondering aankondigt dat de pathologie puur en simpel verdwenen is, wat volgens hem onmogelijk is omdat een glaucoom niet genezen kan worden!

Hij heeft me extra onderzoeken voorgeschreven, maar die bevestigen allen dat het definitief genezen was. Ik bedank het universum voor deze grote gift die aan de mensheid wordt gegeven door de Lichtinstrumenten.”

« Ik voelde een bubbel van licht, een cocon van lichte bescherming, krachtig en grenzeloos. “
K.D.

“In elke chakra voelde ik een opening, pulsaties, van het Leven. Nooit eerder heb ik dit gevoeld. Het was prachtig.”
P.T.

“Ik had de indruk een tempel de ontdekken, een pyramide, een stad van licht in elke chakra.”
L.M.

Praktische info: een sessie met de lichtinstrumenten

Een individuele sessie met de instrumenten duurt ongeveer een uur.
De effecten zijn harmoniserend, en worden in de dagen daarna nog verder geïntegreerd.
Je bepaalt zelf jouw eigen intentie voor de sessie.
In een sessie worden alle basis-instrumenten van licht gebruikt, tezamen met enkele specifiek gekozen instrumenten.
Dit laatste is afhankelijk van jouw persoonlijke intentie voor de behandeling.
De behandeling wordt altijd gevolgd door een rustperiode.

Tarief Individuele sessies met de Lichtinstrumenten
Per sessie: 55 €

Voor het aankopen van Lichtinstrumenten, contacteer Anandamath via de site www.anandamath.org, of klik hier.