De Zetel van Ascensioneel Licht

De zetel van Ascensioneel Licht functioneert als een brug tussen onze dimensie en de lichtwereld. Door het ontwerp verhoogt de zetel het bewustzijn en het licht in de cellen van je lichaam. Op die manier kunnen blokkades oplossen die jou ervan weerhouden je goddelijke, innerlijke aard te leven.
De lichtwereld en verrezen Meesters hebben onschatbare cadeaus gegeven aan de mensheid, onder andere in de vorm van de Instrumenten van Licht, en van een Zetel van Licht.

Er is een groep van Geascensioneerde Meesters die “Hoeders van de Vlam” heten. Zij hebben de vorm, de constructie en de materialen doorgegeven. Ze hebben de bouw van de Zetel stap voor stap begeleid. Toen de Zetel klaar was, werd hij geïnitieerd om te functioneren als Zetel van het Licht.
De Bewakers van de Vlam en andere verrezen Meesters zijn bij elke sessie aanwezig en bieden dan een concrete begeleiding aan.

“De Zetel is een poort van licht, en een brug tussen de zogenaamd dichte wereld en de wereld van het licht.

De uitstraling van de Zetel geneest, brengt tot rust, verheft, inspireert, en bevordert de vanzelfsprekendheid dat de materie van het lichaam bewustzijn en licht is.”

De Bewakers van de Vlam

Praktische info

De sessie begint met een voorbereiding met de instrumenten van licht. Dit helpt het lichaam om zich te openen voor de licht-energie.

Je zit vervolgens gedurende een half uur op de zetel, gevolgd door een rustperiode en een korte nabehandeling.

Alle mogelijke, positieve intenties zijn welkom. Je kan kiezen voor  fysiek, emotioneel, mentaal of spiritueel evenwicht, het oplossen van disharmonie, het verbeteren van relaties, het ontvangen van spirituele begeleiding, rust, inspiratie,…

Wat ook jouw intentie is, elke sessie op de zetel revitaliseert alle aspecten van je lichaam (en de meer subtiele lichamen), biedt een zeer concrete begeleiding vanuit de lichtwereld, en bevordert de cellulaire versnelling, zodat je lichaam de herinnering terugvindt van Licht te Zijn.

Kostprijs Individuele sessies met de Fauteuil van Ascensioneel Licht

Per sessie: 85€

Als je een abonnement neemt van 6x per jaar: 75€ per sessie

“De enige relatie met het octaaf van licht is de relatie van eenheid. Ja zeggen aan het lichtwezen dat je nu al bent. Want herinner je goed, de lineaire tijd is een illusie, het “worden” is ook een illusie.

De basis is een verandering van standpunt. Je accepteert de stoutmoedigheid om je niet meer te laten vangen door verschijnselen buiten jou, maar om te bevestigen dat je de schepper van je eigen ervaringen bent, en te bevestigen dat je nu reeds het lichtwezen bent dat je graag zou willen worden.

Het gaat hier niet om een abstract concept, maar om de uitnodiging dit te leven. De zetel komt je daarbij helpen. De genezing via de Zetel komt je daarbij helpen.”

De bewakers van de vlam

Getuigenissen

“Ik doe regelmatig sessies met de Zetel van Ascensioneel Licht.

Twee dingen die me opvallen: de toenemende ruimheid van bewustzijn, voorbij aan ego-binding. En ook: oeroude beperkingen, karmische verbindingen, gebieden van het leven die al sinds lang geblokkeerd zijn, beginnen zich toch te openen.

Het programma van sessies met de Zetel is een middel om diepe bevrijding te scheppen in wat me al een tijd beperkte. Dat opent mogelijkheden die ik niet had vermoed in mezelf.

Ik ben daar erg dankbaar voor.”

E.M.

“Het is al enkele jaren geleden dat ik de Fauteuil van Ascensioneel Licht heb ontdekt. Ik doe twee à drie sessies per jaar.”

G.N.

” Elke sessie met de Fauteuil is een bad van licht.
Het contact en de communicatie met de 5-de dimensie en de Geascensioneerde Broeders waren doorheen de hele sessie heel mooi en diep.
De cellulaire versnelling is zeer tastbaar, en het licht in de cellen en organen is zeer intens.
Het proces gaat voort en integreert zich tussen twee sessies. Ik voel een immense dankbaarheid.”
A.B.

“Ik hou zeer van het moment van de voorbereiding met de Instrumenten van Licht. Ik voel dat het me tot rust brengt en dat ik in een diepe ontspanning ga.

Wanneer ik op de Fauteuil ga, voel ik niet veel van wat er gebeurd. Daarentegen, aan het eind van elke sessie, voel ik een diep welzijn dat me begeleidt, en dat des te langer duurt naarmate ik mijn aandacht op mijn intenties hou.

Bij mijn terugkeer zeggen de mensen in mijn omgeving vaak dat mijn gezicht ontspannen is en dat ik verjongd ben!”

K.J.

Het leven is pure vreugde,
Bevrijd u van de ketens van het verleden

“Het centrum Zijn, het hart van de Liefde, de eeuwige bron van waaruit al het vloeiende ontspringt, die het lichaam voedt en weer transformeert naar zijn onsterfelijke aard. Het centrum Zijn, de eeuwige bron, het opspringen van vreugde. Niet op een of ander abstract vlak, maar in de concrete realiteit van de lichaamsstructuur.”

De Vriend, april 2018

In onze programma’s nodigen we u uit de evidentie te verlevendigen dat alleen het Licht bestaat. Te leven vanuit je diepste, meest eenvoudige innerlijke aard, vrij van conditioneringen en externe invloeden, leven vanuit Vrijheid. Wij houden ervan u te begeleiden om dit concreet in het dagelijks leven te integreren.

Harmonisatiedagen, Lichtnamiddagen en Ascensieweekends zijn momenten in groep waarop we de stilte en het licht delen. Het zijn gelegenheden tot herbronning en sterke transformatie in innerlijke bevrijding. U kan uw groei in deze eenvoud ook versterken door individuele sessies van coaching, energiewerk en sessies met de Zetel van Ascensioneel Licht.