Diepe transformaties

De Lichtmeesters hebben op vraag een programma uitgewerkt voor diepgaande, systematische transformatie van een themagebied van jouw keuze in je leven. Je kiest zelf een gebied van je leven dat je wil versterken. In het “diepe transformaties”-programma wordt dan stapsgewijs, op alle niveaus van de persoon, bevrijding en versterking gerealiseerd rond die intentie.

Een intensief programma van diepe transformatie in 8 stappen

Dit intensief programma voor vooruitgang in bepaalde levensgebieden, richt zich, over een periode van meerdere sessies met de Zetel, op het transformeren van de situatie rond een bepaalde wens in je leven.
Thema’s waarop het intensieve programma zich richt:

  • Gezondheid
  • In relatie zijn
  • Jouw gaven ontdekken en onthullen
  • Je hart openen voor het Zijn, leven vanuit je Essentie
  • Je herintegreren met je Lichtlichaam
  • Cellulaire heling en harmonisatie van de chakra’s

In elk van deze programma’s wordt een diepgaande transformatie gecreëerd door middel van 8 individuele sessies met de Zetel van Ascensioneel Licht.

“Cultiveer harmonie. Maak van deze dag een trampoline van harmonie. Maak van deze dag een huwelijk van harmonie.
De instrumenten die jullie gegeven worden zijn een lied van harmonie. De Zetel van Ascensioneel Licht is een lied van harmonie en een tempel voor harmonie. Harmonie is de natuur van het licht. Cultiveer harmonie en straal ze uit.
De Zetel is een lied van harmonie. En rond de Zetel zijn deze broers en zussen die harmonie belichamen, die een lied en een lofzang zijn.”

De Hoeders van de Vlam

Hoe werkt het “diepe transformaties”-programma?

Elke stoelsessie heeft een diepgaand effect op het mentale, emotionele, fysieke en spirituele niveau (zie rubriek Zetel van Ascensioneel Licht). Daarbij heeft elke sessie binnen de geformuleerde intentie zijn eigen focus, waarbij opeenvolgend de verschillende energiecentra van het lichaam worden gezuiverd, geharmoniseerd en versterkt.

Dit tilt jouw gekozen intentie op een ander vlak. Doorheen diepe lagen worden energetische blokkades en diepe overtuigingen omgezet. Elke sessie opent de cellen van het lichaam steeds verder voor de eigen realiteit “Ik ben Licht, ik ben volmaaktheid”.

 

In die tussenliggende periode kan de transformatie naar wens ook afgewisseld worden met coachingsgesprekken. Zie hiervoor de rubriek “coachings” in deze website. Coachings verhogen de bewustwording van jouw intenties en jouw weg naar de realisatie ervan.

Je zet overtuigingen om, neemt andere gewoonten aan en verandert jouw kijk op het thema.

Energiewerk met de Stoel zuivert jouw energetisch lichaam, neemt oude blokkades weg in de cellen, brengt de energiecentra onderling in evenwicht en versterkt jouw energieveld.

De combinatie van beide bevordert een diepgaande transformatie in de richting van jouw wens. Tegelijk verhoogt de algemene harmonie in jou.

Praktische info

Het programma wordt op maat afgesproken.
Het programma kan bestaan uit opeenvolgende sessies met de stoel van licht, met ertussen telkens een integratieperiode van ongeveer 3 à 4 weken.
In die tussenliggende periode kan de transformatie naar wens ook afgewisseld worden met coachingsgesprekken. Zie hiervoor de rubriek “coachings” in deze website. Coachings verhogen de bewustwording van jouw intenties en jouw weg naar de realisatie ervan.
Je zet overtuigingen om, neemt andere gewoonten aan en verandert jouw kijk op het thema.

Diepe transformatie programma
De stoelsessies in dit intensieve programma kosten 75 EUR per sessie.
Coachings: 75 EUR per uur.