Wat is ascensie?

Ascensie is een natuurlijke voortzetting van de evidente Eenheid, gerealiseerd tot op het niveau van de cellen van het lichaam. De vibratie van de cellen van het lichaam versnelt in toenemende liefde, ze herinneren zich steeds meer hun oorspronkelijke aard van Licht te zijn. Tegelijk neemt de vitaliteit van het lichaam en alle energie-centra toe.

De Eenheid dringt door tot op het niveau van de fysiologie, en de cellen worden geleid naar de herinnering van Licht te Zijn.

Andere woorden die daar voor gebruikt zijn: “verrezen, ten hemel gevaren”. Deze suggereren weliswaar dat iemand elders naartoe is gegaan, terwijl het hier gaat om het leven van de evidentie van het licht doorheen elke cel van het lichaam, hier en nu, in je dagelijks leven op aarde.

De dichtheid van het lichaam wordt dan omgezet in licht, en alle beperkingen worden vervangen door vrijheid, spontaniteit en toegang tot alle mogelijkheden van de lichtdimensies.

“De zetel is de blik van de liefde. Hij wekt de liefde op. Hij opent voor een andere dimensie van leven waar alles slechts zachte subtiliteit is, diepgaande harmonie, en waar de liefde koning is. Laat je liefhebben; en realiseer dat alleen liefde Is. Want de ascensie komt neer op deze realisatie. De liefde alleen Is. De liefde is eeuwig. Je lichaam is eeuwige liefde, want er is enkel eeuwige liefde.”

De hoeders van de Vlam

Een nieuwe fase voor de mensheid

Vele mensen openen zich tegenwoordig voor een andere manier en een nieuwe dimensie van leven.

Oude overtuigingen en gewoontes van dualiteit veranderen en maken plaats voor de vanzelfsprekendheid dat alles in de schepping één is, dat iedereen de schepper is van zijn eigen realiteit, en dat de materie, in wezen, bewustzijn en licht is. In deze overgang worden wij, met oneindig veel liefde, begeleid door wezens van licht.

Er zijn Geascensioneerde Meesters die ons helpen de herinnering aan onze perfectie terug te vinden. De bewakers van de vlam zijn geascensioneerde meesters zoals Saint Germain, Lantos, Hilarion, Dame Nada,… (.Andere bekende verrezen meesters zijn Jezus, Maria, Boeddha). Zij hebben de instructies doorgegeven voor de Zetel en zijn een grote inspiratiebron.

“Elk wezen terugbrengen naar de eenvoud van zijn eigen schoonheid, elk moment van het leven terugbrengen naar de evidentie dat er enkel de prachtige, eenvoudige magie van het leven bestaat. Saint Germain